TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Tin tức sự kiện

Nafosted bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề xuất tài trợ năm 2017

01/11/2016 08:00 - Thanh Nhàn

Từ ngày 1/112016, Quỹ Nafosted bắt đầu tiếp nhận các hồ sơ đề xuất tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2017.

Thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 15/12/2016

Trong thông báo trên trang web của mình về chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Nafosted còn cho biết, thời hạn đánh giá xét chọn hồ sơ  sẽ được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3/2017, sau đó Quỹ sẽ công bố kết quả xét chọn vào tháng 4/2017 và tiến hành ký hợp đồng với các nhà nghiên cứu có đề xuất được xét chọn vào tháng 5 và tháng 6/2017.

Phạm vi tài trợ năm 2017 của Quỹ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật là các đề tài nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên (toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường, Sinh học và các khoa học tự nhiên khác), khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược và khoa học nông nghiệp.

Điểm khác biệt lớn nhất trong yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và đối với kết quả nghiên cứu của đề tài do Quỹ hỗ trợ trong năm 2017 so với năm 2016 là ở danh mục các tạp chí quốc tế có uy tín:

Với các chủ nhiệm đề tài do Quỹ tài trợ phải có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, tức là các tạp chí thuộc thuộc các nhóm Q1, Q2 và Q3 trong danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của các ngành thuộc lĩnh vực theo phân loại tại JCR (Journal Citation Reports) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).

Với kết quả nghiên cứu từ đề tài do Quỹ tài trợ, phải có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và một bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín. Quỹ sẽ chấp thuận quy đổi hai bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín lấy một bài công bố trên tạp chí ISI có uy tín, tức là các tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1 trong danh mục SCI và SCIE của các ngành thuộc lĩnh vực theo phân loại tại JCR.

Trước đó, năm 2016, sau khi lấy ý kiến của các hội đồng ngành và các nhà khoa học, Quỹ Nafosted đã xác định danh mục tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI và SCIE còn tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học chất lượng hàng đầu của các ngành thuộc lĩnh vực, được lựa chọn từ tạp chí quốc tế có uy tín. Như vậy, danh sách tạp chí quốc tế có uy tín và tạp chí ISI có uy tín đã được Quỹ xác định cụ thể hơn nhằm nâng cao yêu cầu đối với chất lượng nghiên cứu của các đề tài do Quỹ tài trợ.

 

 

Tags: