TiaSang
Thứ hai, Ngày 16 tháng 12 năm 2019

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) với mục tiêu có được một bản quy hoạch kết hợp phát triển điện ...

16/12/2019 07:00 -

Chuyên đề 60 NĂM NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Danh sách chuyên đề

Thay đổi trong đầu tư công-tư cho khoa học

Một bức tranh mới về khoa học Việt Nam trong những năm gần đây đã được vẽ lên với một làn sóng đầu tư cho khoa học từ khối tư nhân đã bắt đầu xuất hiện, bên cạnh nguồn lực đầu tư truyền thống từ phía ...

30/11/2019 07:39 - Phùng Hồ Hải

Lời chúc cho ngành khoa học và công nghệ

Sáu mươi năm cho chúng ta ấn tượng về một giai đoạn thời gian khá dài nhưng thực ra chỉ tương đương với khoảng hai thế hệ. Ta có thể coi mỗi thế hệ dài khoảng ba mươi năm, tức là khoảng thời gian từ ...

28/11/2019 07:30 - Pierre Darriulat


Giáo dục

Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về giáo dục thuộc địa Đông Dương

Lời tòa soạn: Tranh cãi gay gắt gần đây xung quanh vai trò, đóng góp của chữ quốc ngữ với sự phát triển văn hóa dân tộc hay đó là "công cụ xâm lăng" cũng như "công" hay "tội" của linh mục Alexandre ...

10/12/2019 07:05 - Nguyễn Thụy Phương

Khoa học và Công nghệ

Chuyện về một dòng họ Toán học hiếm có: Gia đình Bernoulli

Trong lịch sử Toán học, có một dòng họ có sự đóng góp rất lớn, cho nhiều lĩnh vực khác nhau, liên tục trong một thời gian dài, đó là gia đình Bernoulli. Trong hai thế kỷ 17 và 18, gia đình Bernoulli ...

11/12/2019 07:30 - Lê Quang Ánh

Đổi mới sáng tạo

Máy gia tốc “lật giở” và “đọc” thư tịch cổ mục nát 2000 năm tuổi

Chuyên gia tạo tác cổ đại nổi tiếng - giáo sư Brent Seales, giám đốc của chương trình Sáng kiến Phục hồi Kỹ thuật số tại Đại học Kentucky (Hoa Kỳ) cùng các đồng sự sẽ sử dụng máy gia tốc synchrotron ...

10/12/2019 07:15 -