TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 1 năm 2020

Chuyên đề CÁC THẾ HỆ TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT Danh sách chuyên đề

CÁC THẾ HỆ TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT

Chuyên đề phân tích những nỗ lực về quản lý khoa học nhằm xây dựng được thế hệ các trí thức tinh hoa ở Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Đồng thời cũng đăng tải chân dung các nhà trí thức có uy tín và nhiều cống hiến cho xã hội.

Bài viết cùng chuyên đề