TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 1 năm 2020

Chuyên đề DỰ ÁN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA Danh sách chuyên đề

DỰ ÁN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Bài viết cùng chuyên đề

Đào tạo những nhà nghiên cứu trẻ đạt tầm quốc tế

Một trong những mục tiêu quan trọng mà dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia cần đạt được là đào tạo, bồi dưỡng những nhà nghiên cứu trẻ có khả năng đạt tầm quốc tế trong ...

24/08/2016 14:54 - Trần Chí Thành

Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường: Cần triển khai sớm

Phóng xạ di chuyển không biên giới và không thể quan sát bằng mắt thường, vì thế dù Việt Nam chưa có nhà máy điện hạt nhân nhưng ở vị trí sát sườn với một số quốc gia có nhà máy đang vận hành như ...

22/08/2016 13:55 - Nguyễn Hào Quang