TiaSang
Thứ 3, Ngày 28 tháng 2 năm 2017

Chuyên đề MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM Danh sách chuyên đề

MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM

Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở Quảng Ninh đã cho thấy bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình nhà nước và nhà khoa học hỗ trợ người dân phát triển các chuỗi nông sản.

Bài viết cùng chyên đề

Sự hồi sinh của Kamikatsu

Ở mọi địa phương trên thế giới, thành công của chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” thường bắt đầu từ một cá nhân, một con người đủ năng lực vận động, kết nối sức mạnh cộng đồng.

12/12/2016 10:51 -

Hỗ trợ theo nguyên tắc “từ dưới lên”

Khi chúng tôi cùng PGS. TS Trần Văn Ơn tới hợp tác xã (HTX) làm miến Đình Trung ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh thì La Nồng, chủ nhiệm HTX đã bắt xe khách đi Hà Nội từ sáng sớm để nhận ...

09/12/2016 14:51 - Thu Quỳnh

Bài học về phát triển cộng đồng qua chương trình OCOP

LTS: Trong bối cảnh nhiều chính quyền địa phương vẫn thường lúng túng chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi hỗ trợ những gì, như thế nào cho những người nông dân để cải thiện đời sống kinh ...

09/12/2016 08:30 - Trần Văn Ơn