TiaSang
Thứ 4, Ngày 19 tháng 9 năm 2018

Chuyên đề VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC Danh sách chuyên đề

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC

Khoa học đóng vai trò rất lớn trong đời sống con người từ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bài viết cùng chuyên đề

Tri thức và cái bí ẩn

Theo cách nào đó, bí ẩn là tên gọi chúng ta đặt cho sự thất vọng của mình khi bị giam hãm trong vòng luẩn quẩn của tri thức. Tại sao tồn tại thế giới này thay vì hư không? Câu hỏi ấy không thôi ám ...

20/05/2018 08:00 - Pierre Darriulat

Chúng ta phải biết/Chúng ta sẽ biết

Khoa học theo tôi là một thể thống nhất không chia cắt được. Đặc điểm của toán học có cơ sở bên trong bản chất của ngành khoa học này; bởi vì toán học là nền tảng của tất cả các nhận thức khoa học tự ...

22/04/2017 08:30 -

Giá trị của Khoa học

Trong mọi giá trị của khoa học, giá trị to lớn nhất là quyền tự do nghi ngờ.

10/04/2017 08:00 - Richard Feynman