TiaSang
Thứ 3, Ngày 19 tháng 6 năm 2018

Chuyên đề DI SẢN ĐÔ THỊ Danh sách chuyên đề

DI SẢN ĐÔ THỊ

Nhiều di sản đô thị đang có nguy cơ biến mất trước sức ép hiện đại hóa. Các chuyên gia chỉ ra những khó khăn trong bảo tồn, từ đó đề xuất cách tiếp cận liên ngành trong quy hoạch, các xu hướng ứng dụng công nghệ nhằm dung hòa bảo tồn và phát triển.

Bài viết cùng chuyên đề

Những bảo tàng của tương lai

Các bảo tàng được gắn với những gì thuộc về quá khứ cũng không thể cưỡng lại làn sóng công nghệ của hiện tại và tương lai.

03/08/2017 08:38 -