TiaSang
Thứ 6, Ngày 23 tháng 2 năm 2018

Chuyên đề XẾP HẠNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM Danh sách chuyên đề

XẾP HẠNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Lần đầu tiên, một nhóm chuyên gia độc lập tiến hành và công bố bảng xếp hạng đối với 49 trường đại học Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên đề

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam: Chỉ là “một lát cắt”

Chỉ nên coi bảng xếp hạng như một lát cắt tham khảo, và càng có nhiều lát cắt thì cái nhìn về giáo dục đại học sẽ càng chi tiết và toàn diện hơn, Nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam chia sẻ quan điểm tại ...

07/09/2017 14:51 - Hải Đăng

Một báo cáo về xếp hạng đại học Việt Nam

Trong khi chưa lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế uy tín thì liệu các trường đại học Việt Nam có cách nào để tự xếp hạng với nhau, nhằm có thêm thông tin tham khảo và qua đó thúc đẩy các đại học đổi ...

02/09/2017 06:00 - Nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam