TiaSang
Thứ 6, Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Diễn đàn

Cái dụng của vô dụng là đại dụng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, liệu chúng ta có cần phải xây dựng các ngành khoa học tự nhiên hay không? Để trả lời câu hỏi này thì trước hết lại phải trả lời một câu hỏi khác lớn hơn: chúng ta sẽ ...

22/03/2006 15:38 -

Tồn tại và phát triển

Nhiệm vụ cơ bản nhất của Đại hội X là xác định dứt khoát giải pháp chính trị cho đất nước trong vòng 5 năm tới. Trên cơ sở định hướng chính trị có tính tổng thể đó, sẽ xác định các giải pháp bộ phận. ...

05/03/2006 15:38 -

Lắng nghe ý kiến của dân về công tác nhân sự

Đang có sự khởi sắc trong sinh hoạt tinh thần xã hội qua việc Đảng chủ trương tiến hành lấy kiến của dân đóng góp vào “Dự thảo Báo cáo Chính trị” trình Đại hội X.

04/03/2006 15:38 -

Ăn cơm trước kẻng

Phản hồi bài “Vấn đề tiêu chuẩn Đảng viên” của GS. Nguyễn Đức Bình góp ý với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng X trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25/02/2006

03/03/2006 23:07 -

Trước hết cần xác định cho rõ tính chất và nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam hiện nay

Việc xác định tính chất và nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Như sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ là cách mạng giải phóng dân tộc, nên đề ra chính sách đoàn kết toàn ...

21/02/2006 23:08 -

Chân thành lắng nghe trung thực tiếp nhận

Nhiều trang báo đã đăng những ý kiến đóng góp với Đảng trong dịp thực hiện chủ trương “Góp ý kiến vào văn kiện Đại hội X”. Trong những trang báo ấy, đã có nhiều ý kiến sâu sắc, có những ý kiến đã ...

20/02/2006 23:08 -

Khoa học và mơ tưởng

Nhà khoa học Hàn Quốc Hwang Woo-suk (Đại học Quốc gia Seoul) không phải là nhà khoa học duy nhất đã phạm cái tội tày trời "xào nấu" kết quả nghiên cứu. Những ai có kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học ...

19/02/2006 15:40 -

Trách nhiệm của người có học khi phát biểu

Gần đây, trên báo chí của Việt Nam liên tục xuất hiện các phỏng vấn, kêu gọi, giao lưu và thảo luận mang tính quốc gia với những người có học hàm học vị, mà nổi bật nhất là với tiến sỹ Vũ Minh Khương ...

18/02/2006 23:15 -

Đẩy tới công cuộc cải cách để phát triển

Đón Xuân Bính Tuất, tiến tới Đại hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam là dịp để nhận định tình hình đất nước, đánh giá cơ hội và thách thức, đúc kết những bài học của cải cách và đẩy tới một cách toàn ...

19/01/2006 15:41 -

Chân lý là cụ thể

Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người...”. Những câu này trong tập thơ ra đời từ 1969 đã khiến ...

18/01/2006 15:41 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT