TiaSang
Thứ 3, Ngày 17 tháng 7 năm 2018

Diễn đàn

Chân lý là cụ thể

Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người...”. Những câu này trong tập thơ ra đời từ 1969 đã khiến ...

18/01/2006 15:41 -

Nhìn và Thấy

Đời là một cuộc thám hiểm bất tận, mà hành trang cho cuộc thám hiểm đó ở mỗi con người luôn luôn phải là một đôi mắt mới. Hãy để cho mỗi người tự chăm lo cho đôi mắt mình luôn được đổi mới, và được ...

17/01/2006 15:42 -

Thành tích sạch

Việc hội nhập với thế giới càng đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết những giá trị, những thành tích sạch.

15/01/2006 15:42 -

Danh - Giá

Người “danh giá” trước hết phải là người có “danh”, nhưng hình như cái “danh” nào cũng có “giá” của nó cả! Cụ Nguyễn Công Trứ ngay từ khi còn rất trẻ đã viết câu thơ nổi tiếng: Đã mang tiếng đứng ...

14/01/2006 22:53 -

Tụt hậu và phát triển

Cách đây 10 năm, chúng ta nói: Việt Nam đang bị tụt hậu so với thế giới. Đây là nguy cơ lớn nhất, cũng là thách thức lớn nhất. Nhờ nhận thức đó, chúng ta đã xác lập được một quyết tâm thực tiễn: phải ...

13/01/2006 15:43 -

Tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc nhân sinh.

Cứu cánh của kinh tế là góp phần tạo dựng hạnh phúc cho cõi nhân sinh thông qua sự tăng trưởng của xã hội, nhưng động lực thúc đẩy tăng trưởng ấy chỉ có thể thật sự lớn mạnh nếu bản thân tiến trình ...

12/01/2006 15:44 -

Trí thức là trí thức – Cán bộ là cán bộ

Cần một cuộc cách mạng đau đớn, quyết liệt trong đào tạo và sử dụng trí thức. Trí thức thực là trí thức- cán bộ thực là cán bộ, ai vào việc nấy độc lập sáng tạo mới mong kinh tế, văn hóa nước nhà ...

11/01/2006 22:46 -

Về thời đại khởi nghiệp của Doanh nhân

Từ một “Nhà nước quản lý toàn diện”, Việt Nam đã bước sang giai đoạn “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, và như một quy luật khách quan, sẽ tiến dần đến “dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Trong bối cảnh thế ...

10/01/2006 15:44 -

Trên đường đi tới

Phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật giải phóng con người khỏi bao nhiêu cực nhọc, khó khăn, không ai không biết và chắc chắn không ai phản đối. Đấy là tất yếu. Mà hàng chục tỷ người trên ...

09/01/2006 15:45 -

6 kiến nghị về đào tạo Tiến sĩ

Trong khi dư luận báo chí và những người hiểu biết cảnh báo về sự lạm phát về văn bằng tiến sĩ, thì những người có trách nhiệm của nhà nước vẫn tiếp tục đưa ra mục tiêu thiếu căn cứ khoa học (cho đến ...

08/01/2006 15:45 -