TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 2 năm 2019

Diễn đàn

Vốn Xã hội và phát triển(1)

Ý niệm"vốn xã hội" này còn rất mới ở ta. Trên thế giới nó cũng được dùng lần đầu tiên năm 1961 để nói về những giá trị tinh thần xuất phát từ những đoàn thể được hình thành do sự tự nguyện kết hợp ...

19/04/2006 09:51 -

Vốn xã hội trong phát triển kinh tế

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu nhận ra là để cạnh tranh với các doanh nhân quốc tế thì trước khi cầu viện tới các nguồn lực bên ngoài thì cần sử dụng ...

19/04/2006 09:47 -

Vốn xã hội ở Việt Nam

Lý giải hiện tượng hai cộng đồng dân cư có tài sản như nhau, nguồn lực bằng nhau, ở một mức xuất phát giống nhau nhưng một bên phát triển mạnh trở nên giàu có, một bên lụi tàn đến chỗ nghèo đói, ...

19/04/2006 09:43 -

Vốn xã hội ở Việt Nam

Lý giải hiện tượng hai cộng đồng dân cư có tài sản như nhau, nguồn lực bằng nhau, ở một mức xuất phát giống nhau nhưng một bên phát triển mạnh trở nên giàu có, một bên lụi tàn đến chỗ nghèo đói, ...

18/04/2006 15:35 -

Tự do thương mại: một sức ép cải cách Chính sách, Pháp luật Việt Nam

Năm 1871 Nguyễn Trường Tộ viết lời tấu: “Nên mở cửa, chứ không nên đóng”. Vậy mà, hơn 100 năm sau, người Việt Nam vẫn chập chững học luật chơi của chợ thế giới. Vào AFTA, APEC, tiến tới gia nhập WTO, ...

03/04/2006 22:22 -

Bọn tham nhũng chống Đảng

Căn bệnh tham nhũng đã được nói nhiều, bàn nhiều, viết nhiều. Nhiều biện pháp, nhiều nghị quyết, nhiều ban bệ được lập ra để chống cái bệnh hiểm nghèo đó, nhưng xem ra vẫn chưa có cách gì ngăn chặn ...

03/04/2006 22:22 - Văn Như Cương

Sự thật nằm ở... dạ dày?

Khi nói dối, mũi người ta thường nở ra. Đó là điều chúng ta biết từ lâu nhưng đối với Pankai Pasricha và các cộng sự thuộc Đại học Texas thì chính dạ dày mới là nơi người ta có thể xác định chính xác ...

03/04/2006 08:36 -

Suy nghĩ về những chính sách mới trong cải cách quản lý khoa học

Khác với các chính sách đổi mới trong nông nghiệp trước đây, các chính sách đổi mới trong KHCN bên cạnh những cơ hội to lớn cũng đem lại nhiều thách thức.

02/04/2006 22:46 -

Qui chế tuyển chọn đề tài đã phát huy hiệu quả

Câu chuyện dưới đây của Tia Sáng với Giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xoay quanh các vấn đề nóng của khoa học Việt Nam hiện giờ: công tác quản lý khoa học, tuyển ...

01/04/2006 23:00 -

Có nên đấu thầu đề tài nghiên cứu khoa học?

Theo thông báo, năm 2006 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ dùng ngân sách cấp kinh phí cho 95 đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc các lĩnh vực KHCN. Sau khi công bố danh mục các đề tài ấy và mời ...

30/03/2006 23:00 -