TiaSang
Thứ 6, Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Đổi mới sáng tạo

Trái phiếu Việt Nam ra nước ngoài BÁN DỄ NHƯNG PHẢI SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

Ngày 27/10/2005, ngay khi phát hành trên thị trường chứng khoán phố Wall (New York), toàn bộ trái phiếu của Việt Nam đã bán hết veo. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn: ...

23/11/2005 15:36 -

Gặp lại nước Nga trên xứ người

Hàng năm cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, tôi lại da diết nhớ nước Nga, nơi tôi từng may mắn được học ở đó. Đáng tiếc là suốt hơn 20 năm qua tôi chưa có dịp trở lại Nga. Không ngờ tháng 11 ...

23/11/2005 11:17 -

Doanh nghiệp tư nhân ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CUỘC CHƠI MỚI

Sự bành trướng của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, sự xuất hiện của các hệ thống phân phối hiện đại do nước ngoài làm chủ đang dần dần dẫn tới sự lép vế trong phát triển thị trường của các ...

22/11/2005 17:40 -

Con đường công nghiệp hóa của Việt Nam

Kỳ 2: Chiến lược công nghiệp hóa trong bối cảnh Đông Á hiện nay. Trong kỳ truớc ta đã thấy sự phân công lao động tại vùng Đông Á đã thay đổi như thế nào, thách thức và cơ hội đối với Việt Nam là gì, ...

22/11/2005 15:36 -

Huyện trưởng bị nấc

Huyện trưởng có tật là hay bị nấc, mà đã nấc là nấc không dừng. Nếu là một người dân bình thường thì chả ai coi nấc là một chuyện lớn, nhưng huyện trưởng mà nấc thì vấn đề trở thành nghiêm trọng rồi. ...

21/11/2005 17:47 -

Con đường công nghiệp hóa của Việt Nam

Kỳ 1: Biến động Đông Á và lợi thế so sánh của Việt Nam Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chiến lược dài hạn của Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Nhưng ...

05/11/2005 15:37 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT