TiaSang
Chủ nhật, Ngày 26 tháng 3 năm 2017

Giáo dục

Dạy học theo mô hình flipped classroom

Mô hình dạy học flipped classroom được áp dụng ở Mỹ khoảng mười năm nay. Năm 2015, mô hình này được bầu chọn trong top 5 những xu hướng trong công nghệ giáo dục Mỹ. Bài viết này giới thiệu lịch sử ...

04/04/2016 14:07 -

Học cách học: Một bài học quan trọng bậc nhất đang bị bỏ quên

Nếu bạn gặp một bài toán khó, dù cố gắng nhiều mà giải mãi không xong, thì làm thế nào? Câu trả lời phổ biến nhất là cố gắng tìm ra chỗ sai trong lập luận rồi đi tiếp hoặc “làm lại từ đầu”. Cả hai ...

28/03/2016 11:34 -

Phát triển đại học ngoài công lập ở Việt Nam ?

Trong Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 ban hành năm 2007 (Quyết định 121/2007/QĐ-TTg), chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ có khoảng 30-40% sinh viên đại học ...

24/03/2016 05:32 -

Từ không đến có diễn ra như thế nào ?

Bài viết lược thuật tham luận của tiến sĩ tâm lý học Mạc Văn Trang tại hội thảo giới thiệu sách Tâm lý học của Jean Piaget Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em, tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà ...

21/03/2016 12:42 -

Cần thay đổi cách gửi người đi học nước ngoài

Thật không hợp lý khi chúng ta tiếp tục lãng phí tiền bạc tài trợ cho người đi học nước ngoài và duy trì tình trạng chảy máu chất xám ở mức độ cao. Chúng ta nên dùng kinh phí đó để giúp những ai ở ...

18/03/2016 08:13 - Pierre Darriulat

Đổi mới giáo dục nhanh hơn?

Năm mới con Khỉ đã sang, khép lại năm con Dê sôi nổi với những sự kiện đổi mới giáo dục nước nhà. Trong khi dư luận vẫn còn mải tranh luận và bình luận về chính sách thi đại học kiểu mới, dự thảo ...

03/03/2016 09:24 -

Ích gì, Toán học ?

Có thể 5 năm nữa, trong dịp kỷ niệm 10 năm VIASM, chúng ta lại sẽ phải bàn về câu hỏi : "Ích gì, Toán học?” Phải chăng đó là câu hỏi vĩnh cửu, song hành với Toán học từ khi nó ra đời? Cũng như ...

20/02/2016 11:06 -

Chuyên Toán

Chuyên toán, theo tôi, được lập ra là để bồi dưỡng những học sinh thuộc lớp cuối cùng nói trên, những học sinh có năng lực nhất về toán học. Tuy nhiên các lớp chuyên toán hiện nay nói chung chưa đáp ...

19/02/2016 08:46 -

Mô hình trường chọn không chuyên

Có thể nói rằng các trường chuyên lớp chọn của ta những năm qua đã góp phần đáng kể vào bước đầu hình thành lớp người tinh hoa cho đất nước. Tuy nhiên, câu hỏi sau 50 năm trường chuyên lớp chọn là có ...

18/02/2016 12:15 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT