TiaSang
Thứ 6, Ngày 20 tháng 1 năm 2017

Quản lý khoa học

Xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin KHCN hiện đại

Một lĩnh vực thiết yếu đối với toàn bộ nền KHCN mà cho đến nay vẫn chưa có được đầu tư, xây dựng và phát triển bền vững đúng mức không chỉ từ phía giới quản lý mà còn từ chính cộng đồng đội ngũ KHCN ...

25/01/2016 11:16 - Đào Tiến Khoa

Chuyện làm dự án

Gần đây, chúng ta có quỹ Nafosted (National Foundation for Science and Technology), với mục đích tương đồng với NSF (Quỹ khoa học quốc gia cúa Mỹ). Về cơ bản, hai quỹ hoạt động khá giống nhau nhưng ...

22/01/2016 14:10 -

Kết quả nghiên cứu sau năm năm thành lập

Theo báo cáo của GS Ngô Bảo Châu tại buổi Lễ Kỷ niệm 5 năm “Chương trình trọng điểm Quốc gia về Toán” và thành lập “ Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán” (NCCCVT) sau năm năm tồn tại, Viện đã có nhiều ...

09/01/2016 09:41 -

Vẫn còn nhiều vướng mắc

Một trong những nút thắt của Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia (CTPTSPQG) đến năm 2020 là tư duy và cơ chế quản lý chưa phù hợp với việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

06/01/2016 08:43 -

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Trong vài năm qua, Bộ KH&CN và một số Bộ, ngành liên quan đã tích cực chủ động phối hợp để triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc ba Chương trình quốc gia.

05/01/2016 09:28 -

Điều chỉnh mục tiêu Chiến lược KH&CN sát thực tế hơn

Sau năm năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là Chiến lược), bên cạnh những kết quả tích cực như dự kiến, vẫn còn một số mục tiêu được đánh giá là chưa đạt. Do ...

04/01/2016 16:45 -

Không ra sản phẩm, nhà khoa học phải hoàn trả 100% kinh phí

Thông tư liên tịch 27 vừa được liên Bộ Tài chính, KH&CN ký ngày 30/12 được xem là chìa khóa, "cởi trói" cho các nhà khoa học khỏi “mớ bòng bong” chứng từ, hóa đơn thanh quyết toán-thứ mà nhiều ...

31/12/2015 11:44 -

Lời giải cho bài toán phát triển nông nghiệp Việt Nam

Nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ lạc hậu về nhiều mặt mà điều nguy hiểm hơn cả là nó đang đầu độc người dân một cách hợp pháp bằng các loại nông sản không an toàn. Nếu không có giải pháp ...

25/12/2015 09:36 -

Cần loại bỏ các chương trình trùng lặp

Theo ông Hồ Quang Vinh, Phó giám đốc Văn phòng Các chương trình trọng điểm quốc gia (Bộ KH&CN), sẽ có nhiều thay đổi về nội dung chương trình và cách thức điều hành các chương trình KH&CN ...

18/12/2015 16:08 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT