TiaSang
Thứ 5, Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Quản lý khoa học

Hy vọng quy chế quản lý mới sẽ khả thi và hiệu quả hơn

Vừa qua, Bộ KH&CN đã soạn dự thảo Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 1010, theo đó tăng cường tự chủ và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm ...

21/06/2006 08:52 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT