TiaSang
Thứ 3, Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Không có ảnh

Angus McPherson

Giới thiệu

Từng bị đánh giá thấp lúc mới ra đời, nguyên nhân nào khiến giờ đây các tứ tấu đàn dây thời kỳ cuối của Beethoven lại “được lòng” các nghệ sĩ và khán giả?

Các tứ tấu đàn dây cuối cùng của Beethoven: Âm nhạc của tương lai

Từng bị đánh giá thấp lúc mới ra đời, nguyên nhân nào khiến giờ đây các tứ tấu đàn dây thời kỳ cuối của Beethoven lại “được lòng” các nghệ sĩ và khán giả?

23/12/2017 08:00 - Angus McPherson