TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

Anne Eisenberg và Nell Porter Brown

Giới thiệu

Khoa học và điêu khắc

Đằng sau ngôi nhà thời thơ ấu của Michael Burke ở vùng nông thôn New Jersey là một loạt tác phẩm điêu khắc bằng nhôm của ông. Gọi là Quantum Stream (Dòng Lượng Tử), tác phẩm là bảy khối hộp chạy trên ...

23/06/2018 08:00 - Anne Eisenberg và Nell Porter Brown