TiaSang
Thứ hai, Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Bảo Như

Giới thiệu

“Lý anh Mèo” và một thói nhìn lạc hậu

Hầu như cả độc giả và truyền thông đại chúng luôn nhận xét về văn hóa dân tộc thiểu số “lạc hậu” bằng cái nhìn phân biệt “có văn hóa cao và thấp” mang tính tiến hóa. Đó là tư tưởng cũ nên loại bỏ, ...

07/04/2016 14:59 - Bảo Như