TiaSang
Thứ 5, Ngày 20 tháng 6 năm 2019
Không có ảnh

Bùi Hùng Thắng

Giới thiệu

Tôi may mắn được làm việc với giáo sư Nguyễn Sơn Bình thông qua tiểu hợp phần 1a của dự án FIRST “Tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài về KH, CN và Đổi mới sáng tạo - FIRST” vào tháng 10/2017. Điều này cũng trùng khớp với mong ước của tôi: có cơ hội kết nối học hỏi và hợp tác với những nhà khoa học quốc tế giỏi về khoa học vật liệu để phát triển những hướng nghiên cứu của mình.

Giáo sư Nguyễn Sơn Bình: không trò nào được phép chỉ tin một ai, kể cả thầy

Tôi may mắn được làm việc với giáo sư Nguyễn Sơn Bình thông qua tiểu hợp phần 1a của dự án FIRST “Tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài về KH, CN và Đổi mới sáng tạo - FIRST” vào tháng 10/2017. Điều ...

19/01/2018 08:00 - Bùi Hùng Thắng