TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 8 năm 2018
Không có ảnh

Bùi Thế Duy

Giới thiệu

PGS.TS Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN.

Hướng tới lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 được khởi đầu thực hiện trong bối cảnh Việt Nam bước vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2011 - 2015), khi đất nước đã ra khỏi tình ...

20/01/2017 08:46 - Bùi Thế Duy