TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Không có ảnh

Bùi Trinh

Giới thiệu

Tăng trưởng GDP và FDI

Tăng trưởng GDP được hầu hết các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kinh tế đề cập và lấy đó như là một niềm vui nỗi buồn, là điểm sáng của nền kinh tế đất nước.

04/12/2017 10:24 - Bùi Trinh