TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Chelsea Feltman

Giới thiệu

Đừng hỏi ca sĩ opera những câu này

Một số người nhận định, opera cần phải bắt kịp thời đại bằng việc sử dụng nhiều hơn những ca sĩ có ngoại hình hấp dẫn với công chúng phổ thông, cần thêm thắt những yếu tố gia vị như tình dục, ma túy, ...

14/10/2017 08:38 - Chelsea Feltman