TiaSang
Chủ nhật, Ngày 25 tháng 2 năm 2018
Không có ảnh

Đặng Hoàng Minh

Giới thiệu

PGS.TS Đặng Hoàng Minh ngành Tâm lý học (Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội).

Quy trình xét GS/PGS: Nên nhất quán học tập một trong hai mô hình của Pháp hoặc Mỹ

Theo PGS.TS Đặng Hoàng Minh (Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, hiện là học giả Fulbright tại ĐH Illinois, Urbana-Champaign, Hoa Kì), Dự thảo tiêu chuẩn chức danh GS/PGS (Dự thảo) đã tiếp cận được ...

31/03/2017 08:45 - Đặng Hoàng Minh

Những lợi ích trong việc tham gia nhóm nghiên cứu có chuyên gia quốc tế

Để vượt qua được những khó khăn chung của môi trường KHXH trong nước và có công bố quốc tế, theo PGS.TS Đặng Hoàng Minh (trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), việc tham gia vào một nhóm ...

28/06/2016 00:00 - Đặng Hoàng Minh