TiaSang
Thứ hai, Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Đặng Nhật Minh

Giới thiệu

Cha tôi

Lòng thương yêu vô bờ bến đối với con người, sự gắn bó máu thịt với số phận của Đất nước, của Nhân dân… là những di sản tinh thần mà cha tôi đã để lại cho con cháu trong gia đình, ngoài ra không có ...

26/11/2019 07:05 - Đặng Nhật Minh