TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Đặng Thị Thu Thủy - Nguyễn Trịnh Đôn

Giới thiệu

Khám phá bí mật hóa học của cây cỏ

Không chỉ làm lương thực, con người từ lâu đã dùng cây cỏ làm dược liệu, hương liệu, màu sắc, nguyên liệu xây dựng và may mặc nhờ các hoạt chất tự nhiên của chúng. Hiểu biết những “bí mật” hóa học mà ...

06/02/2020 07:09 - Đặng Thị Thu Thủy - Nguyễn Trịnh Đôn