TiaSang
Thứ hai, Ngày 27 tháng 1 năm 2020
Không có ảnh

Daniel Barenboim

Giới thiệu

Lớn lên với âm nhạc của Johann Sebatian Bach, khi trưởng thành, nghệ sỹ piano kiêm nhạc trưởng bậc thầy Daniel Barenboim đã thu âm toàn bộ Das wohltemperierte Klavier (Bình quân luật). Ông chia sẻ với mọi người những trải nghiệm về âm nhạc của Bach và suy nghĩ về vai trò của các tác phẩm này trong tiến trình phát triển âm nhạc cổ điển.

Nghĩ về âm nhạc của Bach

Lớn lên với âm nhạc của Johann Sebatian Bach, khi trưởng thành, nghệ sỹ piano kiêm nhạc trưởng bậc thầy Daniel Barenboim đã thu âm toàn bộ Das wohltemperierte Klavier (Bình quân luật). Ông chia sẻ ...

09/02/2019 08:00 - Daniel Barenboim