TiaSang
Thứ 3, Ngày 20 tháng 11 năm 2018
Không có ảnh

Đinh Dũng

Giới thiệu

GS. TS Đinh Dũng (Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội) là chuyên gia ngành Khoa học máy tính. Ông được trao Giải Tạ Quang Bửu năm 2015 với công trình "Xấp xỉ và khôi phục tín hiệu có số chiều rất lớn trên lưới thưa"

Nét mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017

Hai nhà nghiên cứu PGS. TS Toán học Nguyễn Sum (Đại học Quy Nhơn) và GS. TS Hóa học Phan Thanh Sơn Nam (Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành hai chủ nhân mới của Giải thưởng Tạ ...

06/05/2017 10:02 - Đinh Dũng

Thành tích NCKH đóng vai trò quyết định trong xét duyệt chức danh GS, PGS

Trong Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Dự thảo) tuy đã có một số thay đổi nhằm nâng cao chất lượng các chức danh, nhưng những thay đổi này ...

28/03/2017 09:23 - Đinh Dũng