TiaSang
Thứ 5, Ngày 25 tháng 4 năm 2019
Không có ảnh

Douglas O’Reagan*

Giới thiệu

Doanh nghiệp Mỹ ngày càng có nhiều quyền đối với các ý tưởng của các nhà nghiên cứu của mình. Nhưng kiểm soát tri thức không phải việc dễ dàng.

Ai sở hữu tâm trí nhà khoa học? (kỳ 2)

Bài viết ở kỳ 1 đã kể lại lịch sử về nỗ lực của giới doanh nghiệp trong việc kiểm soát tài sản trí tuệ của công ty mình. Nó không chỉ dừng lại ở việc giành quyền sở hữu các bằng sáng chế, bảo vệ chặt ...

05/09/2018 08:01 - Douglas O’Reagan*

Ai sở hữu tâm trí một nhà khoa học? (kỳ 1)

Doanh nghiệp Mỹ ngày càng có nhiều quyền đối với các ý tưởng của các nhà nghiên cứu của mình. Nhưng kiểm soát tri thức không phải việc dễ dàng.

20/08/2018 07:30 - Douglas O’Reagan*