TiaSang
Thứ hai, Ngày 9 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Dương Quốc Việt

Giới thiệu

PGS.TS Toán học, Bộ môn Đại số - Khoa toán- Đại học Sư phạm Hà Nội

Tự do - sức mạnh của ngọn giáo

Những ai phải nhờ cậy “sức mạnh của ngọn giáo” từ kẻ khác để có tự do thì thứ tự do đó không thực chất và khó bền chặt.

27/04/2016 06:31 - Dương Quốc Việt

Khi cái tiên đề đã sai

Trong logic học người ta biết rằng chừng nào còn chấp nhận những tiền đề sai, thì hệ quả của nó dù nghịch lý đến đâu cũng không thể bị bác bỏ!

26/03/2016 07:14 - Dương Quốc Việt

"Chỉ số hạnh phúc cao" dẫn tới khó có động lực đổi mới?

Văn hóa người Việt chú trọng sự tồn tại hơn là đổi mới và phát triển. Để thay đổi chúng ta cần một thể chế mạnh hướng mọi nguồn lực xã hội vào cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ, mà ở đó sự tồn tại ...

20/03/2016 10:00 - Dương Quốc Việt

Luận về "Chưa - Không nên - Không thể"

Truyện kể rằng, xưa kia có một nhà nghiên cứu đã tốn rất nhiều công sức cho việc kiếm tìm một chất lỏng hòa tan được mọi vật, với lòng đam mê  không ngừng nghỉ và niềm tin vững chắc rằng có thể ...

04/03/2016 14:33 - Dương Quốc Việt