TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Giản Tư Trung

Giới thiệu

Đúng việc

Những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội đều bắt nguồn sâu xa từ việc có nhiều người không hiểu đúng và làm tốt những “công việc” của ...

12/03/2017 08:00 - Giản Tư Trung

Khi mọi người làm đúng công việc của mình

Khi hầu hết mọi người trong xã hội đều làm đúng và làm tốt công việc của mình thì xã hội đó sẽ thịnh vượng và văn minh.

06/01/2016 09:45 - Giản Tư Trung