TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 2 năm 2020
Không có ảnh

Hà Đặng

Giới thiệu

Những con chuột gặm nhấm quyền lực chính quyền thuộc địa

Ấn phẩm Cuộc săn chuột lớn ở Hà Nội: Đế quốc, dịch bệnh và tính hiện đại tại Việt Nam thuộc Pháp1 đã phơi lộ một dấu ấn lịch sử hài hước và tăm tối đến từ những sinh vật truyền bệnh vùng nhiệt đới, ...

02/02/2020 07:08 - Hà Đặng