TiaSang
Thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Hà Trọng Vũ

Giới thiệu

Một “bản đồ” nhỏ các chính điển Hi-La

Vấn đề khó khăn đối với chúng ta hiện nay khi đối diện kho kinh điển đồ sộ hàng ngàn năm của thế giới Hi-La là không có thời gian ôm đồm tất cả. Do vậy, chỉ có thể từ kho kinh điển (classics) ưu tiên ...

26/08/2017 09:48 - Hà Trọng Vũ