TiaSang
Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2019
Không có ảnh

Hiền Trang

Giới thiệu

“Cả thanh gươm và hoa cúc đều là một phần của toàn bộ bức tranh. Người Nhật, ở mức độ cao nhất, vừa hung hăng vừa không hung hăng, vừa quân phiệt vừa duy mỹ, vừa xấc xược vừa lịch sự, vừa cứng nhắc vừa dễ thích nghi, vừa chịu đựng vừa phẫn uất khi bị xô đẩy, vừa trung thành vừa phản trắc, vừa dũng cảm vừa nhút nhát, vừa bảo thủ vừa sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.”, nhà dân tộc học Ruth Benedict viết trong những trang đầu tiên của “Hoa cúc và gươm”, một khảo luận quan trọng về văn hóa Nhật B

Một Nabokov khác

“Ai cũng một thời trẻ trai”, kể cả đó là những nhà văn nổi tiếng nhất. Làm sao có thể ngờ được, trước khi bước vào ngôi đền huyền thoại với những hồi ức chiến tranh và ...

04/10/2019 10:30 - Hiền Trang

Bi cảm và nhục cảm trong văn học Nhật

“Cả thanh gươm và hoa cúc đều là một phần của toàn bộ bức tranh. Người Nhật, ở mức độ cao nhất, vừa hung hăng vừa không hung hăng, vừa quân phiệt vừa duy mỹ, vừa xấc xược vừa lịch sự, vừa cứng nhắc ...

13/04/2019 08:30 - Hiền Trang