TiaSang
Chủ nhật, Ngày 8 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Hồ Quốc Tuấn*

Giới thiệu

Thị trường tài chính: Não người chiến thắng trí tuệ nhân tạo?

Giao dịch bằng thuật toán tốc độ nhanh (HFT – high frequency trading) có làm thị trường tài chính hiệu quả hơn không hay sẽ làm thị trường bất ổn hơn?

24/01/2019 09:34 - Hồ Quốc Tuấn*