TiaSang
Thứ hai, Ngày 1 tháng 5 năm 2017
Không có ảnh

Hồ Tú Bảo

Giới thiệu

GS. TS Hồ Tú Bảo đang làm việc tại Viện KH&CN tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology, đồng sáng lập Trung tâm xuất sắc John Von Neumann (ĐHQGTPHCM).

Cần một cấu trúc hợp lý của các loại hình nghiên cứu

Để KH&CN có thể đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước, hai yếu tố nhất thiết phải có: một là có lực lượng làm nghiên cứu và phần lớn nội dung, kết quả nghiên cứu của lực lượng này gắn với ...

12/01/2017 10:50 - Hồ Tú Bảo