TiaSang
Thứ 3, Ngày 28 tháng 2 năm 2017
Không có ảnh

Hoàng Minh

Giới thiệu

Việt Nam ở đâu trong hệ thống trích dẫn của khu vực?

Trong đợt xét duyệt tháng 12/2016, Việt Nam có ba tạp chí tham gia và chỉ một trong số đó được cơ sở dữ liệu khoa học Trung tâm Trích dẫn ASEAN (ASEAN Citation Index) chấp nhận với điểm số vừa đủ đạt ...

22/12/2016 08:53 - Hoàng Minh