TiaSang
Thứ hai, Ngày 9 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Hoàng Ngự Huấn

Giới thiệu

Quy tắc Hôpital mang tên nhà toán học người Pháp sống ở thế kỷ XVII Guillaume Francois Antoine, Marquis de l’Hôpital, chính là người vào năm 1692 viết quyển sách đầu tiên về phép tính vi phân Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes (1696). Cuốn sách gồm mười chương, trong đó quy tắc mà hiện giờ được gọi là quy tắc Hôpital nằm ở chương thứ chín.

Quy tắc l'Hôpital: Công thức tính giới hạn vô định

Quy tắc l'Hôpital mang tên nhà toán học người Pháp sống ở thế kỷ XVII Guillaume Francois Antoine, Marquis de l’Hôpital, chính là người vào năm 1692 viết quyển sách đầu tiên về phép tính vi phân ...

17/07/2019 08:05 - Hoàng Ngự Huấn