TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Không có ảnh

Hồng Tiệm

Giới thiệu

Ký ức Việt Nam trong tranh Tề Bạch Thạch

Từ năm 1902 đến năm 1909, Tề Bạch Thạch cùng với bạn bè của mình ngao du sơn thủy, thăm thú thưởng ngoạn phong cảnh và con người ở các vùng đất khác nhau.

31/03/2018 08:00 - Hồng Tiệm