TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Khổng Đức Thiêm

Giới thiệu

Đọc sách: “Kỷ niệm thời thơ ấu” của người con gái thủ lĩnh Đề Thám

Hoàng Hoa Thám có năm người vợ, trong đó bà ba là Đặng Thị Nho, sinh hạ được một con gái là Hoàng Thị Thế (1901) và một con trai là Hoàng Văn Vi, còn gọi là Hoàng Bùi Phồn (1908).

06/11/2017 08:20 - Khổng Đức Thiêm