TiaSang
Thứ 6, Ngày 24 tháng 5 năm 2019
Không có ảnh

Klaus Krickeberg

Giới thiệu

Y học là một ngành khoa học quan tâm đến sức khỏe và vì vậy, nó là một trong những “ngành khoa học sức khỏe”. Mục tiêu của nó là chữa bệnh, chẳng hạn như giảm đau, chữa trị bệnh hoặc kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Ngoài ra còn có những ngành khoa học sức khỏe phổ biến khác đó là dược học và công nghệ y học. Nhưng còn ngành khoa học sức khỏe nào khác không? Chúng ta trả lời cho câu hỏi này bằng hai câu chuyện dưới đây.

Tái định nghĩa Y tế công cộng

Y học là một ngành khoa học quan tâm đến sức khỏe và vì vậy, nó là một trong những “ngành khoa học sức khỏe”. Mục tiêu của nó là chữa bệnh, chẳng hạn như giảm đau, chữa trị bệnh hoặc kéo dài tuổi thọ ...

28/11/2018 09:00 - Klaus Krickeberg