TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 8 năm 2018
Không có ảnh

Lại Nguyên Ân

Giới thiệu

Nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn học, cây bút biên dịch thông tin văn học nghệ thuật.

Marrism: Một thuyết Lysenko trong ngôn ngữ học

Ngày 20.6.1950 báo “Pravda” tại Moskva đăng bài báo “Chủ nghĩa Marx và ngôn ngữ học” của Stalin, nhà lãnh đạo tối cao của đảng và nhà nước Liên Xô, một động thái trợ giúp một số nhà ngôn ngữ học trẻ ...

15/04/2017 08:00 - Lại Nguyên Ân