TiaSang
Thứ hai, Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Không có ảnh

Lê Đăng Doanh

Giới thiệu

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với quản lý nhà nước

Cách mạng Công nghiệp 4 (CMCN4) diễn ra như vũ bão, tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và từng cá nhân, đã, đang và sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức to lớn đối với quản lý nhà nước trong thế ...

03/10/2017 13:41 - Lê Đăng Doanh

Cách mạng KH&CN trên đất Việt

Đất nước ta vừa trải qua một năm Bính Thân với nhiều biến động và khó khăn. Biến đổi khí hậu và nguồn nước thượng nguồn sông Mekong bị chặn lại đã dẫn đến khô hạn và nhiễm mặn chưa từng có ở đồng ...

27/01/2017 10:40 - Lê Đăng Doanh

Những bài học đau đớn từ Hy Lạp

"Trông người lại nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần", Hy Lạp tuy xa cách về địa lý nhưng bài học khủng hoảng Hy Lạp lại rất gần đối với Việt Nam.

15/07/2015 08:44 - Lê Đăng Doanh