TiaSang
Thứ hai, Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Không có ảnh

Lê Huy Văn

Giới thiệu

Phạm Hậu với cống hiến vô giá cho nghệ thuật sơn mài

Không chỉ tạo ra những tác phẩm lớn, đưa danh tiếng nghệ thuật sơn mài Việt Nam vượt ra ngoài biên giới, họa sĩ Phạm Hậu (1903-1994) còn là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho nền Mỹ ...

13/10/2017 08:30 - Lê Huy Văn