TiaSang
Chủ nhật, Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Không có ảnh

Lê Phương Huyên

Giới thiệu

Thưa mẹ con đi: Nhiều hơn một câu chuyện tình đồng tính

Là một bộ phim đề cập đến vấn đề LGBT, Thưa mẹ con đi không tập trung, khoét sâu vào tình yêu của hai nhân vật chính mà đặt nó trong một bối cảnh gia đình với những mối quan hệ phức tạp và tinh tế ...

09/09/2019 08:00 - Lê Phương Huyên