TiaSang
Thứ 7, Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Không có ảnh

Lê Xuân Chung

Giới thiệu

Tiến sỹ chuyên ngành vật lý hạt nhân, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc: Cách tiếp cận của Việt Nam

Trong lĩnh vực nghiên cứu về cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc nói riêng và vật lý hạt nhân nói chung, Việt Nam vẫn còn giữ khoảng cách so với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, để có thể hội ...

11/10/2017 08:00 - Lê Xuân Chung