TiaSang
Chủ nhật, Ngày 8 tháng 12 năm 2019
Không có ảnh

Lương Văn Hy

Giới thiệu

GS.TS Lương Văn Hy, nguyên trưởng khoa Nhân học, Đại học Toronto, Canada. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu: kinh tế chính trị về các dòng quà tặng và vốn xã hội, biến đổi xã hội ở nông thôn, đô thị ở Việt Nam.

Cần thẩm định quốc tế cho chức danh GS, PGS

Ở cương vị một giáo sư học tập và làm việc ở nước ngoài đã 46 năm, tôi đã tham gia rất nhiều hội đồng chức danh giáo sư và phó giáo sư của Đại học Toronto, và cũng thẩm định nhiều hồ sơ chức danh ở ...

06/03/2017 10:15 - Lương Văn Hy

Chính sách Khoa học xã hội tại Canada

Tại Canada, chính sách nhà nước đối với KHXH có một số điểm chính như coi trọng cả nghiên cứu cơ bản lẫn nghiên cứu ứng dụng, bảo đảm cho KHXH phát triển không chịu sự chi phối của các yếu tố phi ...

20/09/2016 10:09 - Lương Văn Hy