TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Không có ảnh

Lưu Duy Trân

Giới thiệu

Bánh tổ và Tết của người Quảng Nam xưa

“Từ độ mang gươm đi mở cõi…” Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ viết về hành trình khẩn hoang từ Hải Vân Quan vào Nam của ông cha ta như thế. Từ thuở ấy, những người anh hùng kiêu hãnh ngoài biên ải đón những ...

09/02/2018 08:00 - Lưu Duy Trân