TiaSang
Thứ 6, Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Không có ảnh

Lưu Vĩnh Toàn

Giới thiệu

TS, kỹ sư Công nghệ thông tin, làm việc tại công ty Squirro, Thụy Sĩ

Kiên trì xử lý những dữ liệu nhỏ

Với dân số lớn, độ phủ internet và các thiết bị di động rất nhanh, Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng để ứng dụng và phát triển ngành dữ liệu lớn trong thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, ...

04/10/2017 16:44 - Lưu Vĩnh Toàn