TiaSang
Thứ 3, Ngày 19 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Lưu Vĩnh Toàn

Giới thiệu

TS, kỹ sư Công nghệ thông tin, làm việc tại công ty Squirro, Thụy Sĩ

Khai thác dữ liệu phi cấu trúc

Thế giới hiện nay đang sở hữu một lượng dữ liệu khổng lồ từ các hoạt động thường ngày của mình, đa phần trong số đó là dữ liệu dưới dạng phi cấu trúc. Nếu không có cách thức xử lý và chuẩn hóa để đưa ...

27/04/2018 08:00 - Lưu Vĩnh Toàn

Kiên trì xử lý những dữ liệu nhỏ

Với dân số lớn, độ phủ internet và các thiết bị di động rất nhanh, Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng để ứng dụng và phát triển ngành dữ liệu lớn trong thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, ...

04/10/2017 16:44 - Lưu Vĩnh Toàn