TiaSang
Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2019
Không có ảnh

Lý Trực Dũng

Giới thiệu

Kiến trúc sư, họa sĩ biếm họa.

Hạ giải hay không?: Bài học từ trùng tu đình Trần Đăng

Lời tòa soạn: Trong thời gian vừa qua, việc trùng tu một số di sản đã nhận được sự quan tâm rất lớn của không chỉ các nhà chuyên môn, nhà quản lý, mà còn thu hút cả dư luận xã hội. Việc khảo sát và ...

25/06/2019 07:30 - Lý Trực Dũng