TiaSang
Thứ 4, Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Không có ảnh

Max Alper

Giới thiệu

ERIK SATIE: Một đời lập dị

Erik Satie (1866-1925) được các nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc ngợi ca vì đã có công mở đường tới chủ nghĩa tối giản trong âm nhạc cổ điển từ trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Các sáng tác cho ...

18/03/2017 08:00 - Max Alper